SEQUENT Kft. - Budapest

Az új adóbevallások 2006
Adó, számvitel
Tuesday, 30 January 2007 01:22

2006. évtől mindenkit érintő változás az újonnan rendszeresített adóbevallások és az egyszerűsítést szolgáló összevont bevallások. Vegyük sorra ezeket a nyomtatványokat az APEH tájékoztatója alapján.

06081 bevallás: 2006. első negyedévére vonatkozóan az államháztartással szemben fennálló személyi jövedelemadó, járulék és hozzájárulás-fizetési kötelezettségeiről kell beadnia a havi és negyedéves bevallók, a 2006. április hónaptól a havi bevallási rendszerhez önkéntesen csatlakozók, valamint a kiemelt adóalanyok. A havi és negyedéves bevallók a tárgyhónapot, tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, akik pedig ide nem sorolhatóak, de áprilistól havi bevallásra kötelezettek vagy havi bevallás benyújtását választották, azok 2006. május 12-ig kötelesek kötelezettségüket teljesíteni. A bevallás benyújtásának módját a 2005. december 31-én hatályos szabályok szerint kell teljesíteni.

06081K adatszolgáltatás: ezt a kontroll adatszolgáltatást azoknak kell beadniuk, akik a 06081 bevallás beadására kötelezettek, illetve azt vállalták. Az első negyedévről 2006. május 12-ig kötelező teljesíteni.

0608 bevallás: a havi és negyedéves bevallóknak, a havi bevallási rendszerhez önkéntesen csatlakozóknak és a kiemelt adóalanyoknak a magányszemélyeknek juttatott kifizetésekhez (elszámolásokhoz) kapcsolódó valamennyi adóról és járulékról 2006. április hónaptól havonta a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig, kizárólag elektronikus úton ezt a bevallást kell benyűjtaniuk. Ezt a bevallást kell megszűnés esetén is benyújtani, valamint ezen a bevalláson végezhető el a helyesbítés és önellenőrzés.

06083 bevallás: Várhatóan 2007. január 31-éig kell benyújtaniuk az éves adóbevallás benyújtására kötelezetteknek a magányszemélyeknek juttatott kifizetésekhez (elszámolásokhoz) kapcsolódó valamennyi adóról és járulékról. A tevékenységüket 2006. november 30-ig megszűntetők is ezen bevallást kell beadniuk, az adózó a bevallási kötelezettségét Internetről letöltött papíralapú bevalláson is teljesítheti ezen esetben. Viszont, ha decemberben szünteti meg a tevékenységét, akkor csak elektronikusan.

06581 bevallás: A saját adó és járulékfizetésükkel kapcsolatban 2006. első negyedévére vonatkozóan a havi és negyedéves bevallásra kötelezett, a havi bevallási rendszerhez önkéntesen csatlakozók, valamint a kiemelt adóalany egyéni vállalkozók 2006. április hónaptól ezt a bevallást kell beadják. A beadási határidő tárgyhónapot követő hónap 20., vagy tárgynegyedévet követő hónap 20., illetve akik ide nem sorolhatóak, de áprilistól havi bevallásra kötelezettek vagy havi bevallást vállaltak, azoknak 2006. május 12-ig kell kötelezettségüket teljesíteniük. A bevallást a 2005. december 31-én hatályos szabályok szerint kell az állami adóhatósághoz benyújtani.

06581K adatszolgáltatás: Mindazok az egyéni vállalkozók, akik a 06581-es bevallás benyújtására kötelezettek (illetve azt vállalták), 2006. május 12-ig a tárgyév első negyedévéről kontroll-adatszolgáltatást kötelesek teljesíteni.

0658 bevallás: 2006. április hónaptól a havi és negyedéves bevallásra kötelezett, a havi bevallási rendszerhez önkéntesen csatlakozó és a kiemelt adóalany egyéni vállalkozóknak kizárólagosan elektronikus úton a saját adó és járulékfizetésükkel kapcsolatban ezt a bevallást kell benyújtaniuk a tárgyhónapot követő hónap 12-ig. Ezt a bevallást kell megszűnés esetén is benyújtani, valamint ezen a bevalláson végezhető el a helyesbítés és önellenőrzés.

06583 bevallás: A 2006. április 1-jétől havi bevallásra nem kötelezett, illetve annak benyújtását önként nem vállaló egyéni vállalkozóknak elektronikus úton ezt a bevallást is be kell benyújtaniuk 2007. január 31-éig. Amennyiben az adózó tevékenységét 2006. év folyamán november 30-ig megszünteti, akkor 2006. január 1-jétől a megszünés idejéig szintén ezen a bevalláson is köteles azokról az adókról és járulékáról a bevallási kötelezettségét teljesíteni, amelyek a bevallásban szerepelnek. A tevékenységét év közben megszüntető adózó a bevallási kötelezettségét az Internetről letöltött papíralapú bevalláson is teljesítheti. Ha az adózó a tevékenységét 2006. december hónap folyamán szünteti meg, a bevallási kötelezettségét már elektronikus úton köteles teljesíteni.

0619 bevallás: Az éves bevallás benyújtására kötelezett adózó ezt a bevallást köteles benyújtani a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig a rehabilitációs hozzájárulás előlegéről, a kulturális járulékról, az innovációs járulék előlegéről, illetőleg 2006. július 20-ig a szakképzési hozzájárulás előlegéről.

0601 bevallás: Ezt a bevallást köteles benyújtani a tárgyhónapot, illetve a tárgynegyedévet követő hónap 20-ig a havi, illetve évközi bevallási kötelezettség teljesítésére kötelezett adózó azokról az adókról, amelyek a magánszemélyekhez nem köthetők. A bevallást akkor is be kell nyújtani, ha az adózó a tevékenységét 2006. év folyamán megszünteti.

0603 bevallás: ezt a bevallást köteles benyújtani a tárgyévet követő év február 15-ig az éves bevallási kötelezettség teljesítésére kötelezett adózó azokról az adókról, amelyek a magánszemélyekhez nem köthetők. A bevallást akkor is be kell nyújtani, ha az adózó a tevékenységét 2006. év folyamán megszünteti.
Last Updated on Tuesday, 30 January 2007 01:23