SEQUENT Kft. - Budapest

Kutatás-fejlesztés, innováció

A vállalatok piaci szereplését már nem elegendő követő magatartással támogatni. Szükséges az proaktív, innovatív fellépés. A megbízóinknak végzett közgazdaságtani kutatási és fejlesztési munkák során olyan új módszertanokat dolgozunk ki, amelyekkel növelhetik versenyelőnyüket, megerősíthetik piaci pozíciójukat. A piackutatási és értékelési módszerek területén végzett kutatói munkával, a kidolgozott innovatív mérési lehetőségekkel, a megbízóink képesek a vevői szokásokról és magatartásformákról pontos képet alkotni.


E-learning a KKV-k életében
Tuesday, 30 January 2007 02:27

A jelen üzleti világában a kis- és középvállalkozások vezetőinek, alkalmazottainak nehéz folya-matosan naprakésznek maradni és az újabb és újabb kihívásoknak megfelelni. Ezt csak úgy lehet megvalósítani, ha folyamatosan képzik önmagukat. Ennek következtében a tudás, azon belül is a naprakész ismeretanyag jelentősen felértékelődött. Azonban azt sem szabad figyel-men kívül hagyni, hogy egyre kevesebb idő és pénz jut ezekre a képzésekre, valamint gyorsab-ban és költségtakarékosabban kellene kielégíteni a felmerülő igényeket.

Last Updated on Tuesday, 30 January 2007 02:32
Read more...